Donează

Donează 2% din impozitul pe venit

Donează 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și pensii (Formularul 230 pentru persoane fizice)

Poți face donații în contul asociației:
Asociația Joaca de-a ecologia
RO10RNCB0284153263790001
BCR Bălcescu

Orice contribuție ne ajută!